Bevrijd het onderwijs

Op de protestants-christelijke school voor middelbaar onderwijs in Papendrecht ging het een dikke dertig jaar geleden nog redelijk goed, met een leraar biologie die de lessenreeks over evolutie afsloot met de opmerking dat er ook mensen zijn die er anders over denken. De scholengemeenschap telde veel leerlingen uit nogal behoudende dorpen in de Alblasserwaard, en die opmerking werd voldoende geacht om hen het verplichte curriculum mee te geven zonder hun tere christenzieltjes al te zeer te kwetsen. Continue reading →

Advertisements