Is er hoop voor de slachtoffers van Bari?

Na de ramp met de twee treinen in de buurt van Bari is al snel veel duidelijk geworden: er ligt al sinds 2007 een plan om het spoor te moderniseren en te verdubbelen; de financiering vanuit de EU was al rond; pas in 2013 zijn alle onteigeningsprocedures afgerond en onlangs is de inschrijving op de aanbestedingen nog maar eens verlengd. Daarnaast weten we dat de treinen op het traject telefonisch beveiligd worden. Dat wil zeggen: iemand op Station A belt naar station B om te vertellen dat de trein vertrokken is, waarna men op B geacht wordt de trein richting A tegen te houden tot de trein richting B is aangekomen. Er is geen automatische beveiliging.

Toch moet gevreesd worden dat er geen schuldigen worden gevonden. De andere recente treinramp in dit land vond plaats in Viareggio, op 29 juni 2009, toen een goederentrein met 14 LPG-wagons ontspoorde en uiteindelijk 31 mensen omkwamen. De ontwikkelingen sinds die dramatische dag lezen als een aanklacht tegen alle ziekten van Italië.

2009_Viareggio_train_explosion_01

Viareggio, 29 juni 2009. Foto rabendeviaregia

Om te beginnen was de trein onderweg naar het bedrijf Aversana Petroli in Caserta, een bedrijf in handen van Nicola Cosentino, toen staatssecretaris Economie en Financiën, in 2008 beschuldigd van illegale verwerking van giftig afval en in 2014 gearresteerd wegens hulp aan de beruchte camorraclan Casalesi, van wie hij het aanspreekpunt op national niveau werd genoemd.

Negen maanden na de ramp werd duidelijk dat het onderzoek tot dan toe nog geen verdachte had opgeleverd. Hoewel zowel de Ferrovie dello Stato (FS, de Italiaanse Spoorwegen) als de Amerikaanse eigenaar van de tankwagons GATX inmiddels de  bereidheid verklaarden om schadevergoedingen uit te keren, duurde het bijna precies een jaar voordat de rechtbank, op 21 juni 2010, een lijst met 18 verdachten bekend maakte – of althans een lijst waarop 4 verdachten met name worden genoemd.

Uiteindelijk blijken 38 personen als verdachte te zijn aangemerkt. Op 7 maart 2011 begint dan eindelijk het gerechtelijk vooronderzoek naar de oorzaak van de ramp – waarschijnlijk een breuk in een van de assen van een tankwagon. Over de precieze toedracht ontstaat in 2013 een verschil van mening als een ministeriële commissie met een verhaal komt dat op cruciale details afwijkt van de reconstructie door de onderzoeksrechter.

In 2013 wordt eveneens het ontslag bekend gemaakt van een medewerker van de FS die slachtoffers van de ramp bijstond; de motivatie hiervan is ‘vertrouwensbreuk tussen bedrijf en werknemer.’ Hij is tot nu toe de enige persoon die naar aanleiding van de gebeurtenissen is ontslagen. Zijn enige ‘misdaad’ is dat hij de zijde vn de slachtoffers heeft gekozen.

Op 13 november van datzelfde jaar begint dan eindelijk het proces in eerste aanleg tegen 33 van de 38 verdachten. Dit proces is nog altijd bezig; wie de Italiaanse gang van zaken en beetje kent, die weet dat hier nog een beroep op gaat volgen en uiteindelijk een uitspraak van het Hof van Cassatie. Pak ‘m beet nog een jaar of twintig.

Advertisements