Blank!

Ons volkslied, het Wilhelmus, vertelt over God, Vaderland en Oranje en al ben ik republikein en atheïst, dat vind ik prima zo. Een volkslied moet niet meer zijn dan precies dat. De meeste komen niet verder dan heldhaftige oproepen tot strijd – Aux armes, citoyens! – of beknopte beschrijvingen van de ontstaansgeschiedenis: The bombs bursting in air. Andere volksliederen bezingen de deugden van de nationale held – Marsz, marsz, Dąbrowski – of smeken de zege van de Heer af: God save the Queen. Het Wilhelmus doet het zo’n beetje allemaal. Ruimte zat ook in die vijftien coupletten die traag als Marsman’s breede rivieren doorzeuren.

Maar het is niet meer van deze tijd! Wellicht komt het als een verrassing voor u, maar geen enkel volkslied is van deze tijd. Het jongste volkslied ter wereld is dat van Zuid-Soedan en ook het South Sudan Oyee! bezingt God en hen die hun bloed hebben gegeven voor het Vaderland. Je kunt er veel over zeggen, maar eigentijds is het niet direct. Erg fraai ook niet, trouwens, maar dat terzijde.

Bovendien is een nieuw volkslied over een paar jaar ook niet meer van deze tijd. De kracht van een goed volkslied is nu juist dat het boven de waan van de dag uitstijgt. Stel je voor dat we een nieuw volkslied hadden gemaakt ter gelegenheid van 40 jaar bevrijding, in 1985. Het zou hebben gedenderd van de echo’s van ons Nationaal Trauma, de Tweede Wereldoorlog, want in die tijd leerden wij op school dat heel Nederland vol verzetsstrijders zat en dat wie geen Joden in huis had, Britse piloten verborg. Het tweede couplet zou onze fan-tás-ti-sche tolerantie hebben bezongen, een voorbeeld voor de hele wereld, want dat vonden we toen, en het derde zou door de SGP zijn aangeleverd. Want zonder de Heere Heere die Ons Oranjehuis met Zijn genadige hand enzovoorts, konden we natuurlijk niet vooruit.

En nu? Hoe zou een volkslied uit 2016 klinken? Laat me een poging wagen.

Om te beginnen: dit zijn tijden van strijd, van verzet, en daarbij past een onverbloemd militaristische toonzetting. Nu kan geen volk ter wereld zo martiaal over een plein denderen als de Russen, en daarom koos ik voor de melodie van het volkslied de onvolprezen Sovjetmars V Put (В путь, voorwaarts!). Een kleine aanpassing aan het instrumentarium – accordeons en balalaika’s hebben ze niet bij de Marinierskapel – maakt het geheel al snel minder Slavisch. Het werd geschreven in 1954 door Vasily Solovyov-Sedoi voor een filmkomedie met in de hoofdrol Leonid Bykov, een Rus uit Donetsk, Oekraïne. Rechts Nederland kan zich alvast verheugen in deze ondubbelzinnige keuze tegen Europa.

En dan de tekst. Wat houdt Nederland in 2016 het meest bezig? Etniciteit, Nederlandse waarden en normen, joods-christelijke tradities en natuurlijk de islam als machtige vijand die wij zullen verslaan. Daar moet een tekstdichter van vreemde smetten vrij toch mee uit de voeten kunnen.

Dames en heren, staat nu allen op voor het nieuwe Volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dit is ‘t land van de Oranjes
Van verzet en heldenmoed
Plat en laag tot aan de horizon
Wat is ‘t leven er toch goed
Want wij zijn

Blank, blank, blank
Wie Neerlands fruit wil eten
Weest als de bleekste scheten
Je past jezelf maar aan
Oranje vooraan!

In ons land van melk en honing
Is geen plaats voor iedereen
Zwart of bruin of geel of half om half
Ga jij maar lekker van ons heen
Want wij zijn …

In het land van Pim en Theo
Is het uit met ons geduld
Wordt je hoofddoek van je kop gerukt
Het is gewoon je eigen schuld
Want wij zijn …

Voor het land van Christus’ kind’ren
Komt het volk reeds in verzet
Stenen vliegen, steden staan in brand
Straks valt de laatste minaret
Want wij zijn …

Advertisements

One Comment

  1. Rob, maak even een filmke waarop je, zo mogelijk samen met de dorpelingen van Rende, dit werkelijk niet voldoende te prijzen nieuwe volkslied, noem het rustig de nationale hymne, zingt, met zijn allen for good measure de rechterarm geheven, salutando romanamente! En zet het op Youtube. Ik denk dat GeenStijl het ook wel wil hebben.

Comments are closed.