Rechtsorde

“Groeperingen die erop uit zijn de democratische rechtsorde omver te werpen of af te schaffen, moeten verboden kunnen worden”, begint een summier artikel op nu.nl over een motie van CDA, VVD en SGP, “met in gedachten (politieke) groeperingen die de sharia bepleiten”. Zo veel domheid en ideologische blindheid – ik weet niet waar ik moet beginnen.

Allereerst is er niet zoiets als “de” sharia. Islamitische wetgeving is een levend geheel van soms tegenstrijdige opinies. Sharia kan heel goed in het ene land het beruchte afhakken van handen betekenen, en in het andere juist een verbod daarop. Er is geen boek waar de sharia in staat opgetekend, er is geen Grondwet van het Islamitisch Kalifaat aan de Profeet geopenbaard. Dus hoe ga je bepalen of iets onder sharia valt?

Ten tweede zijn in Nederland de moslims een kleine minderheid en niets wijst erop, dat van deze groep een meerderheid een vorm van sharia zou willen invoeren. Laat staan een sharia die voor alle Nederlanders zou gelden. Dus al zouden enkelen het willen, het gaat nooit lukken. Dat een Kamermeerderheid zich desondanks uitspreekt voor het verbieden van dergelijke marginale groepen, is bespottelijke symboolpolitiek, een knieval naar juist dat deel van de Nederlandse samenleving wat het dichtst bij die andere omverwerpers van de rechtsorde staat: extreemrechts.

En nu we het daar toch over hebben: de steeds verdergaande voorstellen die indruisen tegen Artikel 1 van de Grondwet en tegen artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (PDF), maken die van de PVV een groepering die erop uit is “de democratische rechtsorde omver te werpen”? Ik hoor er niemand over, terwijl mij bij de formulering uit het bericht van RTL Nieuws de extreemrechtse geur al tegemoet komt: “Ze vinden dat er geen ruimte moet zijn voor organisaties die de democratische rechtsorde misbruiken om deze rechtsorde vervolgens terzijde te schuiven.” Dit is een formulering die door antifascisten jarenlang gebruikt is om een verbod op extreemrechts tot stand te brengen. Een verbod dat er overigens nooit is gekomen, zelfs niet voor de partij van waaruit volgens de AIVD zelf een terreurgroepering is ontstaan.

Als die democratische rechtsorde niet wordt bedreigd door partijen als de SGP en de PVV, die de grondwet en diverse mensenrechtenverdragen niet respecteren, en als zij zelfs niet bedreigd wordt door een partij die een terreurbeweging heeft voortgebracht, wat is dan het gevaar van een handjevol figuren die een of andere vorm van islamitische rechtspraak willen introduceren?

En wat is daarentegen het gevaar voor de democratische rechtsorde als de mogelijkheid om politieke groeperingen te verbieden, wettig wordt vastgelegd?

Advertisements

One Comment

  1. “wat is dan het gevaar van een handjevol figuren die een of andere vorm van islamitische rechtspraak willen introduceren?”
    En daar mag je nog gerust aan toevoegen: “die de sharia alleen voor hun eigen groep willen invoeren voor beslissingen op het niveau van burgerlijk recht, niet het strafrecht.”
    Dus het al of niet afhakken van handen is dan überhaupt al geen issue, want dat is per definitie het terrein van het strafrecht.

Comments are closed.