Burgeroorlog

Tot voor kort las je ‘argumenten’ – ik vind het eerder dreigementen – over een burgeroorlog in Nederland alleen op de websites van totaal van het pad geraakte idioten als Joost Niemöller, en dan nog liefst in de comments die zoals gewoonlijk van een nog lager niveau zijn dan het geschrevene. Maar vandaag kwam het van Thierry Baudet, tijdens een debatprogramma.

Er zit iets oneindig pervers aan het burgeroorlog-argument tegen de opvang van vluchtelingen. Immers, Baudet weet heel goed dat de huidige intense haat jegens vluchtelingen niets met enig werkelijk probleem te maken heeft, en alles met een groep politici en commentatoren die niet ophouden om deze haat en angst aan te wakkeren. En hij is er één van. Dus eigenlijk zegt hij dat we geen vluchtelingen kunnen toelaten, omdat de volkswoede die hij zelf heeft helpen opzwepen, dan wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Het is de platte retoriek van de knokploeg, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een voorzitter van een beruchte motorbende die dreigt dat hij ‘zijn jongens’ niet meer in de hand heeft als de gemeente hun onderkomen sluit. Als wij de boel gaan slopen, is dat uw schuld. Pure chantage.

Het is bovendien gevaarlijke retoriek, en niet zo’n beetje ook. Je moet er niet aan denken dat er in Nederland militair verzet wordt georganiseerd tegen een democratische regering, en je wilt er al helemaal niet aan denken wat er kan gebeuren als zulk verzet zich gaat richten tegen de weerloze vluchtelingen zelf. De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een steeds hysterischer toon in het debat over iedereen die op de een of andere manier niet als Nederlander wordt erkend. En wat doet Baudet? Hij gooit de term burgeroorlog in de debatvijver – een vijver bevolkt door mensen die inmiddels openlijk over smerige vieze kankernikkers schrijven die brandend in een boom moeten hangen.

Baudet is een gevaarlijke gek, anders roep je dat soort dingen niet in een klimaat dat toch al uit zijn voegen barst van de nauwelijks onderdrukte geweldsfantasieën. Als ik zeg dat hij met spoed in een inrichting dient te worden opgenomen, verwijt men mij vast Stalinistische trekjes, maar de media moeten nu dringend op zoek naar gematigde en genuanceerde sprekers over de onderwerpen vluchtelingen, islam en allochtonen. Het polariseren heeft al veel te lang geduurd.

Advertisements