Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik lage gedachten
snel door oneindige
kabels gaan,
Kolommen van stuitend
ijd’le populisten
als vette fluimen
in de kranten staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
haatprekerijen
verspreid door het land,
Facebook en Twitter,
bewerkte foto’s,
blogjes en stukjes
in een hels verband.
de lucht hangt er laag
en de vrijheid wordt langzaam
in bruine eenvormige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van de haters
met hun eeuwige stampen
gevreesd en gehoord.

Vrij naar Hendrik Marsman. Met tekstbijdrage van Gaston Dorren.
Advertisements