De onzin van het CBS (2)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de religieuze kaart van Nederland 2010 – 2013 gepubliceerd. Reden voor blast-from-the-past Ambroos Wiegers alias Prof. Hoxha om op GeenStijl los te gaan over het aantal islamieten in Amsterdam, maar zijn schuimbekkende totaalgekte kunt u zich besparen (waanlink). Er is iets vreemders aan de hand en wel met het CBS zelf.

De cijfers (PDF) die het CBS presenteert, zijn onderverdeeld naar katholieken, hervormden, gereformeerden, volgelingen van de PKN, islamieten, joden, hindoes, boeddhisten en een restgroep. Met andere woorden: het CBS presenteert de cijfers van vier onderstromingen van het christendom naast die van de hoofdstromingen islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme.

Dat is hoogst onterecht. De verschillen tussen sjiieten en soennieten zijn heel goed vergelijkbaar met die tussen katholieken en protestanten: andere heiligen, andere riten en andere ‘bedevaartsoorden’; een waar schisma gegroeid uit een historisch meningsverschil over de opvolging van de profeet Mohammed. En de paus is, ik zeg het maar even voor wie het niet weet, formeel de plaatsbekleder van die andere profeet, Jezus Christus. Ik bedoel maar.

Nu zal een verdere versnippering van de gepresenteerde religieuze kaart van Nederland niet erg bijdragen aan de helderheid ervan. Zo veel sjiieten telt ons land niet en een versnippering van bijvoorbeeld de toch al kleine joodse gemeenschap in traditionele asjkenazi’s, liberalen, masorti enzovoorts zou al helemaal verzinken in promillages waar niemand nog iets zinnigs mee kan.

Wat het CBS dan ook had moeten doen, is deze cijfers presenteren als die van de vijf belangrijkste religieuze hoofdstromingen in ons land: christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. En als je geen appels met peren meer vergelijkt, ontstaat ineens een heel ander beeld. Vergelijk tabel 3.2.2. van het CBS met de versie die ik zelf heb uitgerekend:

tabeltabel2De door mij gecorrigeerde tabel laat een héél duidelijk beeld zien: de onkerkelijken zijn in de meerderheid, gevolgd door de christenen, waarna op grote afstand de islamieten volgen.

‘Hoxha’ Wiegers komt op GeenStijl natuurlijk met het sleetse argument dat Mohammed in Amsterdam al jaren de meest populaire jongensnaam is. Dat heeft echter net zo veel met statistiek te maken als Joost Niemöller met stevig onderbouwde argumenten. Want als christenen in Nederland de traditie van moslims zouden volgen en hun eerstgeboren zoon naar de Profeet zouden noemen, dan was de voornaam Jezus “hoe je het ook spelt” populairder. Zelfs in het hopeloos geïslamiseerde Zuid-Hollandistan. Je zou statistiek kunnen bedrijven met voornamen als je alle islamitische voornamen naast alle niet-islamitische voornamen zou leggen, en dan nog is het de vraag of het stel dat hun zoontje Mohammed noemt, dat doet uit religieuze in plaats van traditionele overwegingen.

Ik heb me op deze pagina’s al eerder verbaasd over het CBS, gewillig instrument in de handen van volkshetzers als Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep. Zodra dit door de belastingbetaler gefinancierde instituut over buitenlanders of hun religies begint, komt er pertinente onzin uit – onzin die zich vervolgens vertaalt in Kamervragen, in beleid, in publieke meningsvorming, in openlijke vijandigheid jegens een bevolkingsgroep.

Advertisements

2 Comments

  1. Het is zelfs nog gekker dan dat, want hoe moet ik het onderscheid hervormd-gereformeerd-pkn opvatten? De pkn is een “nieuw ontstaan” kerkgenootschap uit de fusie van de hervormden en gereformeerden. Uit beide stromingen zijn er echter wat groepjes overgebleven die liever op zichzelf bleven onder hun oude naam. Hoe nu zijn die geteld? Hervormd en gereformeerd maken immers deel uit van de pkn. Op zijn minst zeer verwarrend zou ik zeggen.

  2. En als je dan toch iets wilt weten over waar mensen in geloven zou iets meer invulling van wat voor verschillende ongelovigen- zo ongeveer de helft van de bevolking- je hebt ook leuk zijn: humanisten, atheïsten, agnosten, of helemaal-niksen etc.

Comments are closed.