Oergevoel

Weg-met-ons impliceert dat er een ons is, een collectief waar wij allemaal toe behoren. Bedoeld wordt niet de Nederlanders – dat is een administratieve formulering die de houders van een Nederlands paspoort omschrijft. Het ons in weg-met-ons zijn de autochtone Nederlanders. De echte Nederlanders. Erbij horen is geen keuze; je bent het of niet, en het schept ook nog eens verplichtingen.

Want wat van ons is, moet verdedigd worden tegen aanvallen van buitenaf. Je hebt geen keuze en geen vrije wil; er bestaan geen gewetensbezwaarden. Je moet. De gedachte dat de aanvaller wellicht best goede redenen heeft voor zijn aanval, is al verraad. Want uiteindelijk is elke aanval op wat van ons is, een directe bedreiging van onze manier van leven, onze identiteit, met als dreigende resultaat het einde van ons bestaan als groep.

Je kunt je voorstellen dat je diep in het Amazonegebied een stam tegenkomt die er zo over denkt. Indianen die in fragiel evenwicht met de natuur leven, die geloven dat ze zullen uitsterven als ze niet precies aan hun tradities vasthouden. Wee je gebeente als je hun dorp binnenloopt om ze te vertellen dat ze dom bezig zijn met die verf op hun bakkes. Je verstoort het evenwicht, je vertoornt de Goden, net als de vrouwen van de stam die het wagen om een man van buiten het dorp te kiezen. In het beste geval maken ze je duidelijk dat je niet welkom bent; in het ergste geval offeren ze je aan de Dikste Boom in het Bos om het Kwaad af te wenden. Want je brengt het voortbestaan van de stam in gevaar. Je maakt je schuldig aan weg-met-onsdenken.

Helaas beperkt deze manier van denken zich niet tot het Amazonegebied. Misschien moet de regering investeren in een programma om onze eigen inboorlingen te scholen. Wie weet kunnen we dan over een paar jaar de eerste évolués verwelkomen.

 

 

Advertisements

2 Comments

  1. Ik ben blij me na lezing van dit stuk, te kunnen realiseren, dat ik “mij” ben en niet “ons”.

  2. Echt, we komen van Mars. Daar waren we monsters. Zo groot. Dat ze die nog terug vonden op aarde. Net als de dinosaurussen opgeslokt zijn door de grond.

    Alles ontstaat uit een oergevoel.
    De wereld is 1 grote afvalhoop. :)
    En het is 1 grote afvalrace.

    Ach, we zijn niet veel beter dan een gier. ;)

Comments are closed.