Een zee van onwil

Binnenkort is het weer winter en komen er geen bootjes met vluchtelingen meer deze kant op. De Europese politiek kan gerust zijn: geen bootjes is geen media-aandacht is geen noodzaak om iets te doen. En dat de toestroom in het voorjaar weer begint, ach… wie weet gaat alles goed en zinken ze midden op zee, waar niemand het ziet.

Frontex, het Europese agentschap voor ‘grensmanagement’ – I kid you not – wil intensiever patrouilleren op zee en daarmee zouden veel levens kunnen worden gered. Maar er is weinig budget: dit jaar heeft Frontex de beschikking over 85 miljoen euro. Dat is minder dan zeventien cent per inwoner van de EU.

In Italië zelf klinkt inmiddels de roep om veerboten en chartervluchten in te zetten zodat de vluchtelingen veilig naar Europa kunnen, met VN- en EU-kantoren in de belangrijkste vertrekhavens van Egypte, Libië en Tunesië waar de vluchtelingen kunnen worden geïdentificeerd en van tijdelijke documenten worden voorzien, zoals journalist Gad Lerner stelt op zijn blog. Ik schreef tweeëneenhalf jaar en zo’n drieduizend doden geleden iets soortgelijks.

In ambassades van de EU kunnen kantoren worden opgezet waar vluchtelingen zich kunnen aanmelden. Zo wordt duidelijk wie kans maakt op een verblijfsstatus. Als je dat niet hebt, dan moet duidelijk zijn dat je niet hoeft te proberen om toch naar Europa te komen. Krijg je het recht om naar Europa te reizen, dan zorgt de EU ervoor dat je veilig aankomt en menswaardig onderdak hebt.

Mooi he. Ziet u het gebeuren? Europa is nog altijd aan het verrechtsen; de Unie is impopulair en vluchtelingen zijn dat al helemaal. Je kunt hooguit rekenen op enige steun voor christelijke vluchtelingen maar zelfs voor hen is de standaard-PVV-oplossing het dichtdraaien van de geldkraan. Want dat willen Henk en Ingrid horen, naast het sluiten van de grenzen.

Nieuwsflash: de grenzen van Italië zijn al gesloten. Illegaal Italië binnenkomen is strafbaar. Mensen helpen om illegaal Italië binnen te komen, bijvoorbeeld door ze op zee op te pikken, is dat ook. Dat, en de ellende in Italiaanse vluchtelingenkampen, en de verschrikkelijke reis, en de mishandelingen en verkrachtingen en moorden onderweg, en de enorme sommen geld betaald aan mensensmokkelaars, heeft geen vluchteling ervan weerhouden om het toch te proberen. Met andere woorden: ze blijven hoe dan ook komen.

Als u uw vingers even uit uw oren kunt halen en kunt ophouden met LALALA NEE GA WEG te zingen, als u de feiten nu even kunt accepteren, dan kunnen we een begin maken met een humaan en logisch beleid wat bovendien de georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen neemt. Maar doe het wel een beetje snel want vannacht zijn er alweer drieëndertig verdronken.

Advertisements

2 Comments

Comments are closed.