“De Ware Vrijheid”

De huidige, vooral semantische scheiding tussen ras en cultuur waar domrechts zo dol op is – “ik ben geen racist want moslims zijn geen ras” – is niets nieuws. In die eigenaardige periode in de Italiaanse geschiedenis tussen de arrestatie van Mussolini op 25 juli 1943 en de alliantie met de Geallieerden op 8 september van hetzelfde jaar poogde het Vaticaan enkele van de antisemitische wetten van Mussolini te laten schrappen. Enkele, inderdaad, niet allemaal.

De kerk had niets op met de Joden, maar dat was strikt genomen geen racisme want de kerk zag (en ziet) zich als de universele kerk van God waar alle katholieken welkom zijn, ongeacht ras. Wetten die op de ideologie van raszuiverheid waren gebaseerd, moesten worden geschrapt, want tot het katholicisme bekeerde Joden en hun gezinnen ondervonden daar veel hinder van. Wat niet-bekeerde Joden allemaal ondergingen, daar had de kerk midden in de Holocaust waar zij heel wel van op de hoogte was, overduidelijk geen boodschap aan.

Over het antisemitisme in vooroorlogs Hongarije, waar de Katholieke Actie de regering vroeg Joodse immigratie te stoppen en illegale Joodse immigranten uit te wijzen, wijzend op het “gevaar” van Joodse vluchtelingen uit Duitsland, Oostenrijk en Roemenië, lazen Italianen in 1938 in La Civiltà Cattolica dat het geen vulgair racisme was maar

een beweging ter verdediging van de nationale tradities en de ware vrijheid en onafhankelijkheid van het Hongaarse volk.*

Als u dat niet bekend voorkomt, dan heeft u de afgelopen tien, vijftien jaar op Mars doorgebracht. Alles zit er in, tot en met het vals gebruik van het woord vrijheid. Vals inderdaad, want het behoeft geen betoog dat het beknotten van de rechten van minderheden nooit tot meer vrijheid kan leiden.

Racistisch in de strikte zin van het woord was de kerk inderdaad niet, maar zoals nu alle problemen onder de noemer islam worden gevangen, zo werden toen alle problemen onder judaïsme geschaard. Echter, net zo min als in de Koran staat dat je op straat moet rondhangen, staat in de Torah dat je arts of advocaat moet worden. Er bestaat geen overkoepelende islamitische samenzwering tegen het westen en er bestond geen overkoepelende Joodse samenzwering om de wereldmacht te grijpen.

Op dit moment wordt overal in Europa opgeroepen om specifiek de islam en de moslims aan te pakken, met wetten die speciaal voor hen geschreven zijn. Minarettenverboden, verbieden van de bouw van moskeeën, verbieden van islamitische scholen, verbieden van het dragen van hoofddoekjes, verbieden van halalvlees – het zijn allemaal voorstellen die gedaan zijn en, als ze niet zijn aangenomen, constant herhaald worden. Ter verdediging van de nationale tradities en de ware vrijheid en onafhankelijkheid.

Het is hoog tijd om wakker te worden.

 

*Zuccotti, Under His Very Windows, p. 31.
Advertisements

2 Comments

  1. De ware vrijheid zit niet in een geloof. Het geloof is door geschoten. Wij hebben net zo’n extreem geloof als ik de geschiedenis mag geloven. Of daar zelf bij betrokken was weet ik niet. Maar maakt niet uit. Zaken moeten recht gezet worden. Geloven botsen nu 1maal. Hoe klein het verschil ook. Er staat niks in geen enkele bijbel. Wat leidraden die uit de tijd zijn.

    Geen 1 geloof is vredelievend als het wordt opgedrongen.
    Dus als er al vrijheid is dan kies je je eigen geloof.
    En er voor sterven vind ik ook weer zo wat.

  2. Elke religie is Wet. (waaraan je je niet kan houden).Jezus zei: “De Waarheid zal je vrij maken”. Waarvan vrij? Godsdienst en religie om precies te zijn.

Comments are closed.