Wie betaalt, bepaalt. Ook bij De Hond.

Dat een politieke partij het volk graag propaganda voor waarheid verkoopt, en dat daarbij vragen gesteld worden die zo goed als retorisch zijn, is te begrijpen. Kwalijker wordt het wanneer een opiniepeiler zich leent voor het stellen van vragen die aantoonbare flauwekul zijn en hevig naar één kant overhellen.

Maurice de Hond peilde voor de PVV wat mensen vonden van de islam. We bekijken de vragen (PDF) één voor één.

Vindt u dat de Islam (sic) een verrijking is van Nederland?

Het is een bekend verhaal, die “verrijking”. Alleen kan ik er niks mee. Ik vind de commerciële omroep geen “verrijking” van het Nederlandse televisieaanbod, maar u hoort mij niet voor een verbod pleiten. Het is zoals het is. Wie niet van islamitische kunst en cultuur houdt en wie niet wil weten hoe mensen uit andere culturen naar ons kijken, die vindt de islam geen verrijking. Soit. Dat moet het ook niet per sé zijn. De vraag suggereert natuurlijk dat het, als het geen verrijking is, een verarming is. Maar dat staat er niet; een antwoord op die vraag is niet gegeven.

 

Vindt u dat er in Nederland een stop moet komen op de immigratie vanuit Islamitische landen?
Dit is het soort vraag dat stuurt. Een goede enquêteur zou de mensen een keuze geven: islamitische landen, arme landen, voormalige Oostbloklanden bijvoorbeeld. Dit zou in ieder geval een uitslag opleveren waaruit blijkt wat, if any, men als het grootste immigratieprobleem ervaart. Ik ben ook benieuwd wat de uitslag zou zijn geweest als erbij vermeld werd dat Indonesië het grootste islamitische land ter wereld is.
Vindt u dat er een stop moet komen op het bouwen van nieuwe moskeeën in Nederland?
Alweer een sturende vraag; hiervoor geldt het bovenstaande. Je kunt de vraag ook anders stellen: “Vindt u dat de overheid een geloofsgemeenschap mag verbieden om op eigen kosten een gebedshuis te bouwen?” Dat is het onderliggende principe en ik hoop toch dat veel Nederlanders dat helemaal niet zien zitten, als de vraag zo zou worden gesteld.
Denkt u dat er een relatie is tussen de islam en de recente terreurdaden in Boston, Londen en Parijs?
Dat is vragen naar de bekende weg. Die relatie is er: de daders lijken allemaal te hebben gehandeld uit religieuze of religieus-sociale motieven (ik bedoel daarmee uit het gevoel te behoren tot de islamitische wereldgemeenschap). De vraag dient dan ook als opmaatje naar de volgende vraag. Daarnaast is het maar de vraag of de aanslagen in Londen en Parijs als “terreurdaden” kunnen worden omschreven. Terreur richt zich doorgaans tegen grote groepen burgers, niet tegen één militair.
Hoe groot acht u de kans dat een dergelijke terreurdaad ook in Nederland plaats vindt?
Een mooi één-tweetje, dit koppel vragen. Een ander voorbeeld: Denkt u dat er en relatie is tussen het autogebruik en de toename van het aantal snelwegen, gevolgd door Hoe groot acht u de kans dat ook uw woonwijk moet wijken voor een snelweg? Heel veel mensen denken nu “Verrek ja, dat zou zomaar kunnen!”
De antwoorden zijn daarnaast hooguit te interpreteren als een graadmeter voor de angst onder de bevolking. En die hoeft helemaal niet gebaseerd te zijn op feiten. Zeker niet na bijna tien jaar PVV – we spreken niet voor niets over islamofobie: een fobie is een onredelijke angst.
Tot slot vroeg De Hond om aan te geven in hoeverre de respondenten het eens of oneens waren met de volgende stellingen:
-Er moet een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland komen
Dit is een zeer kwalijke vraag omdat deze suggereert dat zoiets mogelijk zou zijn. De sharia is echter geen wetboekje; het verschilt van land tot land, van geloofsrichting tot geloofsrichting, van tijdperk tot tijdperk. Wordt in Saoudi-Arabië het afhakken van de hand van een dief als sharia gezien; de kans bestaat dat een qadi in een ander land de onschendbaarheid van het menselijk lichaam als onderdeel van de Schepping (en dat maakt, bijvoorbeeld gezien het verbod op tatouages, ook deel uit van de islamitische leer) voorop stelt. Beide zijn dan sharia. Hoe wilt u dit verbieden?
De suggestie dat zulks kan, is je reinste valse voorlichting en de vraag lijkt dan ook vooral te zijn gesteld om de angst aan te wakkeren dat moslims in Nederland de baas worden – wat gezien de aantallen en hun onderlinge onenigheid vrijwel uitgesloten is.
-Nederland is er beter op geworden door de komst van migranten uit Islamitische landen
Zie ook de eerste vraag. Hoewel de werkgevers op een zeker moment de behoefte hadden aan goedkope werkkrachten uit Turkije en Marokko, en je daaruit zou kunnen afleiden dat zij daar beter van zijn geworden (en daarmee wij allemaal), kun je ook denken dat we er niet beter op zijn geworden. En wat dan nog? De suggestie is ook hier dat als we er niet beter op zijn geworden, we er slechter op zijn geworden. Maar alweer: dat staat er niet, en dat is niet hetzelfde.
-Er is inmiddels genoeg Islam in Nederland
Tsja. Dit is wel heel letterlijk een kreet uit het PVV-programma. Een serieuze enqueteur houdt zich verre van suggestieve tussenwerpsels als “inmiddels”. Wat wordt hier bedoeld? Mag er niet “meer islam” bij? Moet het liefst minder worden? Of was het voorheen nog niet genoeg wellicht? Dat laatste kan ook nog. Het is volstrekt vaag.
Stelt u zich voor dat er een enquête in de bus valt, gemaakt door een serieus bureau, over wat u van plan bent te gaan stemmen. Een van de stellingen luidt: Er zitten inmiddels genoeg CDA’ers in de Kamer. Is dat een neutrale vraag?
Ik denk dat we Maurice de Hond kunnen afschrijven als serieus enquêteur; wie betaalt, bepaalt bij hem de uitslag van de peiling, en daarbij gaat hij heel ver – zo ver zelfs om letterlijk verkiezingskreten als stelling voor te leggen. Dat verschillende media dit schandalige stuk PVV-propaganda braaf overpennen, is bespottelijk.
Advertisements

9 Comments

 1. Je kunt het niet leuk vinden, maar zo denkt de meerderheid van Nederland. Misschien niet in jouw leuke gezellige sokkenwereld, maar de rest daarbuiten echt wel. Resultaten vielen me nog mee/tegen (doorhalen wat voor jou niet van toepassing is)

  1. Regel 1 woord 7
   verrijking…

   Dat is dus precies wat iedereen al decennia te horen krijgt op elke vraag over massa immigratie, moslims, integratie, Islam, kosten/opbrengsten en alle andere vragen in relatie tot mensen uit den vreemde en hun verblijf in dit kleine landje.
   Het is een verrijking.

   Dus hoe onwaarschijnlijk logisch is die vraag.
   En hoe onwaarschijnlijk logisch is het antwoord….

  2. Je kunt het niet leuk vinden, maar deze enquete zegt hoegenaamd niets over hoe Nederland denkt. En bij de verkiezingen heeft de PVV geen 51% gehaald, dus die meerderheid van je… ik zie hem niet.

 2. Bij de laatste verkiezing was 10,1 % van de stemmers het eens met deze standpunten van de PVV. Dus 89,9 % niet. In 2010 was dat nog 15,4%. Dus @ pipo: de meerderheid denkt echt niet zo, al zou je dat graag hebben.

  Zonder de frustraties en/of angsten van deze mensen te bagatelliseren kunnen we ook niet spreken van een Nederlands gedachtengoed. Het wachten is op soortgelijke bevragingen t.a.v. bankiers, politici, Europa, klimaatcrisis, en bedenk er zelf nog maar een paar. En wat is nu de importantie van de uitkomsten? Behalve dat de Hond een grote manipulator is uit zakelijke overwegingen?

  Om de “islamisering” van Nederland aan te tonen had een Gelders Statenlid een onderzoek gedaan naar het aantal moskeeën in de provincie. Zonde van de tijd: er bestaat een goede site waar je deze informatie zo kunt vinden: moskeewijzer.nl. In 2010 waren er in Nederland 453. Het aantal moslims in Nederland is zo’n 900.000 Als dat allemaal belijdende moslims zijn, zouden er elke vrijdag gemiddeld 2000 moskeegangers per moskee zijn. En dat is dus echt niet zo. (Moslims beginnen steeds meer op christenen te lijken: die gaan ook niet naar de kerk. Over integreren gesproken).

  Als moslims al niet in staat zijn om de meerderheid van hun eigen geloofsgenoten te motiveren om naar de moskee te gaan, moeten niet-moslims dan bang zijn voor islamisering van Nederland? Dacht het niet. Toch?

  1. Bovendien probeeren moslims al een aantal malen om een Nederlandse moslimomroep te stichten. Dat is nooit gelukt; ze vechten elkaar de tent uit. Er is geen “moslimblok”, het is een zeer gefragmenteerde groep. Niks om zelfs maar een beetje bang voor te zijn.

 3. Volgens mij gaat het er in stuk om dat de antwoorden van de enquete niet veel zeggen, omdat de vraagstellingen suggestief of sturend zijn.

  1. Briljant Patrick Bijvoet, briljant!
   Daarmee is de (on)zin van dit soort peilingen feilloos aangetoond.

 4. Heeft hier dan echt niemand door dat die hele peiling niet bij Maurice de Hond vandaan komt??

  Waar staat het logo van Peil.nl dan?? en waarom zijn die tabellen zo onprofessioneel opgemaakt dan??

  Vergelijk voor de grap het pdf-je van de PVV dat in de blogpost werd gelinkt, maar eens met de peiling die Peil.nl dit weekend heeft uitgebracht: http://www.peil.nl/?3771 (pdf-je).

  Deze hele peiling is een hoax!!

  Stink er niet in!!!

Comments are closed.