Bob Vredeveld in Aalst

Als puber ontdekte ik het boek Bob Vredeveld wordt man ( Jan Kruysman, 1947) in de boekenkast van mijn ouders. Ik vroeg aan mijn vader wat voor boek dat was en hij antwoordde dat dat geen boek was voor jongens om te lezen. Dat klonk als een aanbeveling.

De titel deed iets heel spannends vermoeden – ik dacht aan Rob de Nijs’ Het werd zomer:

als een jongen pakte ik je hand
maar als een man zag ik de zon weer opgaan

– en bij de eerste gelegenheid pakte ik het boek uit de kast om het stiekem te lezen. Maar mijn vader had gelijk gehad, zij het op een heel verrassende manier. Bob Vredeveld is een beklemmend katholiek werkje over Bob’s puberale strijd tegen masturbatie met behulp van zijn streng bebrilde priester. En om man te worden, moest hij alles doen om te voorkomen dat hij in de verleiding kwam. Zoals ophouden met gemengd sporten en zwemmen.

Gelukkig voor mij kon ik die onzin niet serieus nemen. Ik was blij dat mijn vader, die nog enige tijd het kleinseminarie heeft gedaan, het mij afgeraden had. Hij begreep dus heel goed hoe schadelijk dergelijke achterlijke ideeën konden zijn en was stukken moderner dan ik ooit had gedacht.

Het zal Bob Vredeveld zijn geweest, of dien man met dien hoornen bril waar hij steeds aan moest denken als hij zijn handen onder de dekens liet verdwijnen (het idee alleen al, ‘met de kennis van nu’…), die leden van de CD&V inspireerde tot een oekaze tegen de burgemeester van Aalst, Ilse Uyttersprot. De katholieken werden met het filmpje geconfronteerd en voelden een verboden verlangen opkomen – en de schuldige is natuurlijk de vrouw met haar niet door de Moederkerk ingezegende relatie.

Ze kregen een stijve. Ze wilden hun vrouw of vriendin van achteren nemen op een hoge toren, lekker in het openbaar. En als echte fundamentalisten die vinden dat vrouwen er van alles aan moeten doen om mannen niet tot verboden gedachten te verleiden, wijzen ze die verleidster aan als schuldige.

Zo ver ging zelfs dien man met dien hoornen bril niet. Bob moest zelf maar zorgen dat hij geen vunzige gedachten kreeg. Wellicht wil de CD&V het boek verspreiden onder haar leden. Het zou voor hen allicht een stap vooruit betekenen.

Advertisements