Bruggen bouwen

Diederik Samsom vond gisteren dat we bruggen moesten bouwen naar elkaar. Prachtig, schitterend, sociaaldemocratie anno 1980. Arbeiders die bruggen bouwen. Het kan zo op een verkiezingsposter. Ik hoop alleen niet dat ze dat echt gaan doen.

Je kunt geen bruggen bouwen naar mensen die zich exclusief van conflictmodellen bedienen. Terwijl Samsom zijn geiteharen sokken uit de kast haalde, lazen Telegraaflezers dat Wilders gedemoniseerd wordt en er een hetze tegen hem gevoerd wordt door linkse politici als Cohen. Wat heeft Cohen dan voor verschrikkelijks gezegd? Hij verwerpt alle verantwoordelijkheid van Wilders voor de daden van Breivik, maar een politicus moet [zich] heel goed realiseren wat [zijn] invloed kan zijn. Ik denk dat het heel verstandig is om je woorden te matigen. Dat geldt voor alle politici.

U begrijpt dat na het lezen van deze *kuch* ongemeen felle aanval van oproerkraaier Cohen het extreemlinkse tuig meteen de AK47s uit het vet haalde om de enige échte volksvertegenswoordiger van Nederland om te leggen.

Maar even serieus. Wat Cohen daar deed, was heel voorzichtig stellen dat het wellicht beter zou zijn voor alle betrokkenen als alle politici zich een klein beetje zouden inhouden. Wat Cohen daar deed, was het fundamentje leggen voor een brug, op zijn geheel eigen theedrinkwijze. Maar de artillerie van Wilders vond meteen doel. Het is een vals politiek spelletje om munt te slaan uit de aanslagen in Noorwegen. Boem, klaar, afgelopen, muil houwe. Ze kunnen allemaal de boom in. Allemaal.

Hoe vaak gaan Cohen en Samsom dit nog proberen, aangespoord door Emile Roemer die liever helemaal niks zegt over de hele gebeurtenis, alsof hij geen socialist is maar een ruggegraatloze dorpspastoor? Het antwoord verandert nooit, dat kan ik ze alvast voorspellen. Wilders kan na jarenlang fanatiek linksbashen geen toenadering willen. Zijn kiezers zouden er ernstig van in de war raken. Alsof ze hem respectvol op zijn sokken in een moskee zien rondlopen.

Beste Diederik, beste Job: anderhalf miljoen mensen hebben op de PVV gestemd. Ik schat dat minstens het dubbele aantal niets liever wil dan zo snel mogelijk Wilders en zijn ziekelijke haatpartij op de vuilnishoop van de geschiedenis vegen. Daar ligt de winst voor de PvdA, daar ligt de toekomst van de sociaaldemocratie, daar moet je aan werken.

Laat dat bruggen bouwen nou maar over aan Maxime ‘Kroketje’ Verhagen, want die is veel beter in het verloochenen van alles waar hij altijd voor gestaan heeft.

 

Advertisements