De wondere wereld van Bosma

De Umwertung aller Werten is in volle gang. Onder leiding van ideoloog Bosma gedenkt de PVV morgen de gevallenen van het (nationaal-) socialisme, in weerwil van de officiële lezing die voorschrijft dat we allen gedenken  – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

U kunt er zeker van zijn dat Bosma u haarfijn uit kan leggen dat dat hetzelfde is. Alle kwaad ter wereld is namelijk links en Bosma zal niet rusten voor u allen van deze idee doortrokken bent. En wat links is, is meteen socialisme. Dat is allemaal uitwisselbaar. Jozef Stalin, Willem Drees, Che Guevara, aartsbisschop Oscar Romero, Hans Dijkstal (linksliberaal, nietwaar), de Viet Cong, de Mifleget Ha’avoda, Pol Pot, Job Cohen en het ANC – één pot socialistisch nat.

En vergeet Hitler niet, want die was ook links. Dat hij dankzij geldschietende grootindustriëlen aan de macht kwam en meteen alle socialisten, sociaaldemocraten en communisten in kampen flikkerde, heeft daar niks mee te maken. Hij noemde zich nationaalsocialist en dus was hij socialist. Hij heeft het u wel heel makkelijk gemaakt. Dan moet u niet dieper willen graven, dat is meer iets voor linkse hobbyisten.

Neem nou Joegoslavië. Dat land was ooit in handen van maarschalk Tito, een communist. Dat die het kunstmatig geconstrueerde monster erfde van een dictatoriale koning, dat vergeten we want details zijn links. Dus de sergeant uit mijn opleidingstijd die er gevallen is: het is de schuld van links. De slachtoffers van de missie in Afghanistan idem dito. Het socialisme is van nature antireligieus – opium, volk – maar we wilden niet meer dieper graven dus dat negeren we gewoon. Links houdt van allochtonen zijn haatbaarden zijn Taliban hebben Onze Helden kapotgeschoten. Niet alleen de kogel, maar ook de bermbom kwam van links.

Nu denkt u wellicht dat die Bosma een wel heel simplistisch wereldbeeld heeft. Toch is dat niet zo. Rechts is namelijk lang zo eenvoudig niet in te delen als links. Je hebt religieus rechts, gematigd rechts, conservatief, nationalistisch, sociaalnationalistisch, fiscaal conservatief en extreemrechts. Denk niet dat dat allemaal hetzelfde is! De VVD is gematigd rechts, de SGP is religieus rechts – en de PVV is niet extreemrechts.

Beweren dat de PVV extreemrechts is, is namelijk demonisering en dat is een linkse hobby. Daarmee stelt u zichzelf dus gelijk aan Jozef Stalin, Che Guevara, de Viet Cong, Pol Pot, Adolf Hitler en Job Cohen. U bent dan een landverrader die ons mooie land wil uitleveren aan de verschrikkelijke islam. U bent dan medeverantwoordelijk voor alles wat er kapot is gemaakt en nog kapot gemaakt gaat worden, en u bent niet te vergeten verantwoordelijk voor al die doden die wij morgenavond gedenken.

En denk daar maar eens over na terwijl de Goede Vaderlanders hun twee minuten stilte in acht nemen!

Advertisements