De onzin van het CBS

Als je statistiek bedrijft, ontkom je niet aan grove generalisaties en vreemde paraplubegrippen – dat begrijpt op een enkel PVV-kamerlid na een kind. Maar wat het CBS doet met allochtonen, gaat alle begrip te boven.

Allochtonen – mensen van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren, aldus het CBS (wij zwaaien even naar het voltallige Koninklijk Huis) – worden onderverdeeld in westerse en niet-westerse allochtonen. Wat meteen opvalt, is dat mensen uit het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, westerse allochtonen zijn. Want, zegt het CBS, het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren.

Maar mensen die in onze voormalige kolonie Suriname zijn geboren, zijn niet-westerse allochtonen en mensen die van de Antillen komen en dus rijksgenoten zijn, zijn eveneens niet-westers. Vanwaar die voorkeur voor Indonesiërs? Dat heeft te maken met hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie. Plat gezegd: een centenkwestie, net als voor Japanners. Chinezen daarentegen, een ondernemend volk dat niet snel bij de Sociale Dienst aanklopt en al minstens zestig jaar de natie voedt met emmers nasi goreng, zijn weer niet-westers. Sambal bij?

Wat levert dat nu op, die onderverdeling in westerse en niet-westerse allochtonen? Een Chinese restauranthouder en een Marokkaanse imam: één pot nat. Een Poolse vrachtwagenchauffeur en een Japans directielid: één pot nat. Een Molukse ex-treinkaper en een Franse hoogleraar: één pot nat. Ik ben geen statisticus maar het lijkt me lastig zinvolle gegevens te extraheren uit dit soort indelingen. Het wordt me ook niet heel erg duidelijk waar ze voor dienen.

Wat ik wel begrijp, is dat de methode het kijken naar etnische (of culturele) achtergrond als oorzaak van problemen propageert. Dat is an sich niet altijd fout, maar het leidt tot eenzijdige en kortzichtige politiek, zoals die van de PVV die niet ophoudt te hameren op het feit dat de moslims in ons land voor problemen zorgen. ‘Moslimjeugd’ die op straat rondhangt, terwijl geen Koranvers zegt dat je dat moet doen. ‘Moslimjongeren’ die achterblijven op school, terwijl geen imam predikt dat ze er met de pet naar moeten gooien. De PVV koppelt zaken aan elkaar die niets met elkaar te maken hebben en negeert alle andere factoren. Zoals ook het CBS dat in feite doet.

Als de hele indeling westerse en niet-westerse allochtonen gebaseerd is op een centenkwestie, waarom deelt het CBS de allochtonen dan niet in op basis van inkomen? Waarom die preoccupatie met etniciteit?

Advertisements

5 Comments

 1. Ik heb onlangs nog hierover geschreven. En dan heb je een minister-president die ongebreideld zijn homilie predikt waarin zijn visie (vertegenwoordiger van ALLE Nederlanders)& beleid worden verklaard, terwijl zijn uitspraken deze boodschap van eenheid – verenigd in zijn persoon – duidelijk tegenspreken. Nederland is verzand geraakt in semantische prietpraat & pedanterie over wie nu wel of niet als Allochtoon wordt geregistreerd; en dit zonder de Allochtoon een mogelijkheid te geven om haar/zijn Allochtoonschap volledig achter zich te laten en volledig te integreren in het Nederlandse bewustzijn. Geïntegreerd in de maatschappij zijn we al, namelijk.

 2. Chinezen met Marokkanen vergelijken? Over “fail” gesproken. Jij snapt dus echt niets van statistiek.
  Zal wel omdat deze cijfers de PVV op alle fronten gelijk geven. Als je die cijfers niet kan of wil bevatten moet je elke dinsdagavond even naar Opsporing Verzocht kijken, dan begrijp je (ik betwijfel het) het misschien beter. Stakker.

  Waarom die preoccupatie met etniciteit?

  Meten is weten. Dan kan passende maatregelen nemen. Inkomen wordt ook vastgelegd, daaruit blijkt dat een gigantische meerderheid van niet Westerse allochtonen een hoge druk uitoefenen op ons Nederlansch sociale stelsel.

  Ook wel grappig dat jij de CBS feiten (meest genuanceerde ever!) als “generalisatie” kwalificeert.

  Ik begin een beetje medelijden met je te krijgen. Het streelt je “sociale” hartje niet genoeg zeker? Faalhaas.

  1. Je hebt er echt helemaal niets van begrepen, Mary. Ik vergelijk geen Marokkanen met Chinezen – DAT DOET HET CBS.

   Welterusten, muts. Jij bent niet meer te redden.

 3. terwijl geen imam predikt dat ze er met de pet naar moeten gooien.

  Mag ik hier de bron van meneer de “islamgeleerde”? FAIL

  Adagium in moskeeen “zet je af tegen de ongelovigen” …een letterlijk citaat uit de (polariserende) koran.

  Doei sterkte ermee he?

 4. @Mary waarom reageer je niet op de nogal onzinnige definitie van het CBS?

  En dat citaat – dat je volledig uit verband hebt gehaald – is geplaatst in de context van de schoolprestaties van ‘moslimjongeren’, zoals het beweerd wordt.

  De Bijbel is net zo polariserend; ik vind de discussie over wie nu meer gelijk heeft nogal stupide en het leidt de aandacht af van veel belangrijkere zaken.

  De preoccupatie met etniciteit komt voort uit het feit dat Nederland nog erg vast zit in het koloniaal denken vanuit een white racial frame. Wit is nog altijd de norm in Nederland; majority thinking laat geen ruimte over voor the Other en nuances.

Comments are closed.