Moslims moslims moslims moslims moslims moslims moslims

Ik moet de laatste dagen weer heel erg denken aan de mafketel van de Nationalistische Beweging Lombardije die ik in 2012 beschreef, en vooral de reactie op hem van journalist Michele Serra:

Die arme jongen, het gaat niet goed met hem, zei Serra. Hij heeft hulp nodig.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 7 Comments

Veertien

Drie jongens van veertien hebben af en toe een steen gegooid naar het huis van PVV-baasje Jake-Owen Raats in Etten-Leur. Dit is precies wat ik bedoelde toen ik schreef dat mensen niet allemaal “mondig en verbaal begaafd” zijn. Drie boefjes van veertien, en de hele vaderlandse goegemeente sprak er schande van, vanuit hun ivoren torens van onmetelijke wijsheid en staatsmannelijke genuanceerdheid. Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Verbodsfetisjisme

De Europese populistische partijen lijken verslingerd aan het bedenken van nieuwe verboden om datgene wat zij als een bedreiging voor de ‘eigenheid’ – het woord is van PVV-Kamerlid De Graaf – in te dammen. Nog los van de wenselijkheid van dit soort vrijheidsbeperkende wetgeving is het maar de vraag of zulke ideologisch getinte verboden wel werken. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Stenen door PVV-ruiten

“Geweld tegen deelnemers aan democratische verkiezingen is nooit goed.” Dat hoor je in zo’n geval te zeggen, aan het begin van je stukje zoals hier, als bewijsje van goed gedrag voor de fellow travellers van Geert Wilders; m.a.w. de Telegraaf Media Groep. Want geweld, foei! Daar vinden we wat van met zijn allen. Keur het nou maar af want anders komen ze je virtueel kielhalen. Wat natuurlijk net zo goed geweld is. En wat ze net zo goed doen, ook met die dissidente stemmen die geweld altijd zullen blijven afkeuren. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 34 Comments

In memoriam: de sociaal-democratie

Toen Gerrit Komrij in 1991 de teloorgang van de sociaal-democratie beschreef, in De Rooie Uitvaartdienst, schetste hij een partij die stuurloos was geworden nu het te verheffen volk zich al verheven had en er van armoede geen sprake meer was. Het waren de jaren van Wim Kok, de jaren vlak na de val van het communisme, en niemand voorzag in die jaren wat er zou volgen: de alleenheerschappij van het kapitalisme. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

We zijn niet in oorlog en er is geen islamisering

Laat ik allereerst in alle nuchterheid vaststellen dat Identitair Verzet niet de instantie is die oorlogen kan uitroepen. Dat is bespottelijke bombast. Ten tweede vind ik het belangrijk erop te wijzen dat verzetsdaden tegen legale instituten in een democratische maatschappij niets te maken hebben met verzetsdaden tegen een illegale bezetter in oorlogstijd. Ten derde moet mij het eerste bewijs van islamisering van Nederland nog worden overlegd. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Islamofobie is contraproduktief

Het was aardig geweest als al die angstige artikelen en verhitte debatten over de islam geleid zouden hebben tot een werkbare tactiek om de zogenaamde Islamitische Staat de nek om te draaien, maar vooralsnog blijft men op rechts steken in oeverloos gedrein over Het Grote Gevaar Dat Islam Heet en worden ideeën die getuigen van enig inzicht in religieus denken, rigoreus van tafel geveegd. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , ,